श्रीदत्तात्रेयांचे कृपानुग्रहित शिष्य:अलर्क
श्री दत्तात्रेय आणि त्यांचा शिष्य राजा अलर्क

श्रीदत्तात्रेयांचे कृपानुग्रहित शिष्य:अलर्क

तो उपदेश वाचून राजा अलर्क आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी त्यांनी माहूरगड येथील श्री दत्ता कडे येथे गेले.

Continue Reading श्रीदत्तात्रेयांचे कृपानुग्रहित शिष्य:अलर्क