श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र : Shri Hanuman Vadvanal Stotra
श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र:Shri Hanuman Vadvanal Stotram

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र : Shri Hanuman Vadvanal Stotra

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र

हनुमान वडवानल स्तोत्र रावणाचा भाऊ विभीषण याने लिहिले होते.

या स्तोत्रात विभीषणाने हनुमानाच्या शक्तीची स्तुती केली आहे आणि सर्व रोग, व्याधी, शत्रू, भय, संकटे यांच्यापासून संरक्षणासाठी प्रार्थना केली आहे.

Echo Dot (3rd Gen) – #1 smart speaker brand in India with Alexa (Black)

हनुमान वडवानल स्तोत्र चा चाळीस दिवस भक्तिभावाने आणि ध्यानाने जप केल्याने सर्व प्रकारच्या समस्यांपासून मुक्ती मिळते, विशेषत: आरोग्याशी संबंधित समस्या.

विनियोग

ॐ अस्य श्री हनुमान् वडवानल-स्तोत्र-मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः,
श्रीहनुमान् वडवानल देवता, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिं, सौं कीलकं,
मम समस्त विघ्न-दोष-निवारणार्थे, सर्व-शत्रुक्षयार्थे
सकल-राज-कुल-संमोहनार्थे, मम समस्त-रोग-प्रशमनार्थम्
आयुरारोग्यैश्वर्याऽभिवृद्धयर्थं समस्त-पाप-क्षयार्थं
श्रीसीतारामचन्द्र-प्रीत्यर्थं च हनुमद् वडवानल-स्तोत्र जपमहं करिष्ये।

ध्यान
मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं।
वातात्मजं वानर-यूथ-मुख्यं श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये।।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते प्रकट-पराक्रम
सकल-दिङ्मण्डल-यशोवितान-धवलीकृत-जगत-त्रितय
वज्र-देह रुद्रावतार लंकापुरीदहय उमा-अर्गल-मंत्र
उदधि-बंधन दशशिरः कृतान्तक सीताश्वसन वायु-पुत्र
अञ्जनी-गर्भ-सम्भूत श्रीराम-लक्ष्मणानन्दकर कपि-सैन्य-प्राकार
सुग्रीव-साह्यकरण पर्वतोत्पाटन कुमार-ब्रह्मचारिन् गंभीरनाद
सर्व-पाप-ग्रह-वारण-सर्व-ज्वरोच्चाटन डाकिनी-शाकिनी-विध्वंसन
ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महावीर-वीराय सर्व-दुःख
निवारणाय ग्रह-मण्डल सर्व-भूत-मण्डल सर्व-पिशाच-मण्डलोच्चाटन
भूत-ज्वर-एकाहिक-ज्वर, द्वयाहिक-ज्वर, त्र्याहिक-ज्वर
चातुर्थिक-ज्वर, संताप-ज्वर, विषम-ज्वर, ताप-ज्वर,
माहेश्वर-वैष्णव-ज्वरान् छिन्दि-छिन्दि यक्ष ब्रह्म-राक्षस
भूत-प्रेत-पिशाचान् उच्चाटय-उच्चाटय स्वाहा।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः आं हां हां हां हां
ॐ सौं एहि एहि ॐ हं ॐ हं ॐ हं ॐ हं
ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते श्रवण-चक्षुर्भूतानां
शाकिनी डाकिनीनां विषम-दुष्टानां सर्व-विषं हर हर
आकाश-भुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय
शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय
प्रहारय प्रहारय शकल-मायां भेदय भेदय स्वाहा।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महा-हनुमते सर्व-ग्रहोच्चाटन
परबलं क्षोभय क्षोभय सकल-बंधन मोक्षणं कुर-कुरु
शिरः-शूल गुल्म-शूल सर्व-शूलान्निर्मूलय निर्मूलय
नागपाशानन्त-वासुकि-तक्षक-कर्कोटकालियान्
यक्ष-कुल-जगत-रात्रिञ्चर-दिवाचर-सर्पान्निर्विषं कुरु-कुरु स्वाहा।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महा-हनुमते
राजभय चोरभय पर-मन्त्र-पर-यन्त्र-पर-तन्त्र
पर-विद्याश्छेदय छेदय सर्व-शत्रून्नासय
नाशय असाध्यं साधय साधय हुं फट् स्वाहा।

।। इति विभीषणकृतं हनुमद् वडवानल स्तोत्रं ।।

हनुमान वडवानल स्तोत्राचे पठण केल्याने काय फायदे होतात ?

हनुमान वडवानल स्तोत्र हा एक अतिशय शक्तिशाली स्त्रोत आहे, फक्त त्याचे वाचन केल्याने वाचकाचे जीवन बदलते, जीवनातील सर्व प्रकारची नकारात्मकता दूर होते, त्याचे इतरही अनेक फायदे आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत.

हनुमान वडवानल स्तोत्राचे पठण साधकामध्ये एक शक्ती निर्माण करते, ज्यामुळे तो तुमचे प्रत्येक कार्य कोणत्याही अडचणीशिवाय आत्मविश्वासाने सिद्ध करू शकतो.

श्री हनुमान वडवानल स्तोत्राच्या वापराने शत्रूंकडून होणारी क्लेशकारक कृत्ये, अभिचार, तंत्र-मंत्र, बंधन, मारणप्रयोग इत्यादी शांत होतात आणि सर्व प्रकारचे अडथळे दूर होतात.

Amazon Brand – Umi. Printed Cotton Canvas Cushion Covers, Set of 5 ( 16 x 16 Inches )

Leave a Reply