नवग्रह स्तोत्र:Navgraha Stotra
नवग्रह: Navgraha

नवग्रह स्तोत्र:Navgraha Stotra

नवग्रह स्तोत्र

आकाशातील आपल्या सूर्यमालेतल्या तारे आणि काही ग्रहांना हिंदू धर्मात देवता मानले गेले आहे.

आपल्या हिंदू ज्योतिषात नऊ ग्रह आहेत.

हे सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, बृहस्पति, शुक्र आणि शनि आहेत. राहू आणि केतू हे खगोलशास्त्रीय बिंदू आहेत जिथे चंद्रांच्या कक्षाने पृथ्वीच्या भोवती सूर्याच्या दिसणाऱ्या मार्गाचे छेद केले आहे. राहू आणि केतू यांना छाया ग्रह म्हणतात.

लक्षात घ्या की भुदेवी (पृथ्वी), युरेनस आणि नेपच्यून हे नऊ दिशेचे ग्रह मानले जात नाहीत.

नवग्रह स्तोत्र हे हिंदू धर्मातील एक स्तोत्र आहे.

हे स्तोत्र श्री व्यास ऋषींनी रचिले आहे. यात सूर्यमालेतील नवग्रहांचे वर्णन आहे.

यावरून आपल्याला प्राचीन भारतीय खगोलशात्राच्या प्रगतीचा अंदाज येतो.

॥ नवग्रह स्तोत्र ॥

अथ नवग्रह स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः।

जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महदद्युतिम्।
तमोरिंसर्वपापघ्नं प्रणतोSस्मि दिवाकरम्॥१॥

दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम्।
नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणम्॥२॥

धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांति समप्रभम्।
कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणाम्यहम्॥३॥

प्रियंगुकलिकाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम्।
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्॥४॥

देवानांच ऋषीनांच गुरुं कांचन सन्निभम्।
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्॥५॥

हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्।
सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्॥६॥

नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्।
छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्॥७॥

अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम्।
सिंहिकागर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्॥८॥

पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रह मस्तकम्।
रौद्रंरौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्॥९॥

इति श्रीव्यासमुखोग्दीतम् यः पठेत् सुसमाहितः।
दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्न शांतिर्भविष्यति॥१०॥

नरनारी नृपाणांच भवेत् दुःस्वप्ननाशनम्।
ऐश्वर्यमतुलं तेषां आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्॥११॥

ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुभ्दवाः।
ता सर्वाःप्रशमं यान्ति व्यासोब्रुते न संशयः॥१२॥

॥इति श्री वेदव्यास विरचितम् आदित्यादी नवग्रह स्तोत्रं संपूर्णं॥

नवग्रह मंत्र प्रभावी शब्द आहेत जे नक्षत्रांच्या फायद्यासाठी नऊ ग्रहांचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यास मदत करतात.

केवळ भगवान शिव नवग्रह नियंत्रित करू शकतात.

भगवान शिव हे सर्व 9 ग्रहांचे भगवान आहेत, भगवान शिव यांना नवग्रहेश्वर असेही म्हणतात.

नवग्रह केवळ भगवान शिव मंदिरात स्थापित केले जातात. इतर कोणत्याही देवळात नाही.

Leave a Reply