शिव रक्षा स्तोत्र : Shiv Raksha Stotra
शिव रक्षा स्तोत्र : Shiv Raksha Stotra

शिव रक्षा स्तोत्र : Shiv Raksha Stotra

शिव रक्षा स्तोत्र : Shiv Raksha Stotra 

भगवान शिव हे विश्वाचे रक्षक आहेत, त्यांची उपासना अगदी साधी आहे किंवा म्हणा की निर्मळ मनाने केलेली उपासना ही भगवान शिवाची पूजा आहे.

शिव रक्षा हे स्तोत्र याज्ञवल्क्य ऋषींची रचना आहे.

असे म्हणतात की शिवरक्षा स्तोत्र त्यांना स्वतः भगवान विष्णूंनी स्वप्नात सांगितले होते.

 शिव रक्षा हे स्तोत्र याज्ञवल्क्य ऋषींची रचना आहे. 
shiv raksha stotra
शिव रक्षा हे स्तोत्र याज्ञवल्क्य ऋषींची रचना आहे.

शिव रक्षा स्तोत्र

विनियोग: 

ऊँ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषि:,
श्रीसदाशिवो देवता, अनुष्टुप् छन्द:, श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोग: ।

चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् ।
अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् ॥1॥

गौरीविनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकम् ।
शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नर: ॥2॥

गंगाधर: शिर: पातु भालमर्धेन्दुशेखर: ।
नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषण: ॥3॥

घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पति:।
जिह्वां वागीश्वर: पातु कन्धरां शितिकन्धर:॥4॥

श्रीकण्ठ: पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धर:।
भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक् ॥5॥

हृदयं शंकर: पातु जठरं गिरिजापति: ।
नाभिं मृत्युंजय: पातु कटी व्याघ्राजिनाम्बर: ॥6॥

सक्थिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सल: ।
ऊरू महेश्वर: पातु जानुनी जगदीश्वर: ॥7॥

जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिप: ।
चरणौ करुणासिन्धु: सर्वांगानि सदाशिव: ॥8॥

एतां शिवबलोपेतां रक्षां य: सुकृती पठेत् ।
स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ॥9॥

ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये ।
दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् ॥10॥

अभयंकरनामेदं कवचं पार्वतीपते: ।
भक्त्या बिभर्ति य: कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् ॥11॥

इमां नारायण: स्वप्ने शिवरक्षां यथादिशत् ।
प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथालिखत् ॥12॥

।।इति श्रीयाज्ञवल्क्यप्रोक्तं शिवरक्षास्तोत्रमं सम्पूर्णम्।।

शिव रक्षा स्तोत्राचे फायदे

जो व्यक्ती पूर्ण श्रद्धा, भक्ती आणि एकाग्रतेने या स्तोत्राचा जप करतो किंवा पाठ करतो त्याच्या जीवनातून सर्व नकारात्मकता दूर होते.

शिव रक्षा स्तोत्रात व्यक्तीचे रोग, दुष्ट आत्मे, दारिद्र्य आणि इतर सर्व नकारात्मक भावनांपासून संरक्षण करण्याची शक्ती आहे.

शिव रक्षा स्तोत्राचे नियमित पठण साधकाला दीर्घायुषी, आनंदी, विजयी आणि यशस्वी बनवते.

Bodylastics Yoga Wheel for Women and Men Fitness 13” Strong, Sweat Resistant & Eco-Friendly

Leave a Reply