मंत्र पुष्पांजली : Mantra Pushpanjali

पुष्पांजली म्हणजे फुलांनी भरलेली अंजली जी देवता किंवा महापुरुषाला अर्पण केली जाते.

धार्मिक विधींमध्ये म्हणजे हवन, पूजा, आरती, ग्रहप्रवेश, विवाह सोहळा किंवा इतर उपासना संबंधित कार्यांमध्ये, मंत्र पुष्पांजली देव शक्तींना अर्पण केली जाते.

मंत्र पुष्पांजलीनंतरच धार्मिक उपासनेचे विधी पूर्ण झाल्याची मान्यता आहे.

मंत्र पुष्पांजली

ॐ | यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् |
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः || 1 ||

ॐ | राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे |
स मे कामान्कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु |
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः || 2 ||

ॐ स्वस्ति| साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं
माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष
आंतादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकराळिति || 3 ||

तदप्येषः श्लोकोऽभिगीतो |
मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे |
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति || 4 ||

एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।।

Follow us Facebook

Leave a Reply