श्री दुर्गा देवीची आरती: Shri Durga Devi Aarti
Shri Durga Devi Aarti

श्री दुर्गा देवीची आरती: Shri Durga Devi Aarti

श्री दुर्गा देवीची आरती : Shri Durga Devi Aarti

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी।

अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी।

वारी वारी जन्म मरणांते वारी।

हारी पडलो आता संकट निवारी॥

जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।

सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥

त्रिभुवन-भुवनी पाहता तुज ऐसी नाही।

चारी श्रमले परन्तु न बोलवे काही।

साही विवाद करिता पडले प्रवाही।

ते तू भक्तालागी पावसि लवलाही॥

जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।

सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥

प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासा।

क्लेशांपासुनि सोडवि तोडी भवपाशा।

अम्बे तुजवाचून कोण पुरविल आशा।

नरहरी तल्लिन झाला पदपंकजलेशा॥

जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।

सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥

Kindle (10th Gen), 6″ Display with Built-in Light,WiFi (Black)

Follow us Facebook

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. Ganesh Kiche

    jai ambe