श्री दुर्गा अष्टोत्तर नामावली : Shri Durga Ashtottara Namavali
श्री दुर्गा अष्टोत्तर नामावली- Shri Durga Ashtottara Namavali

श्री दुर्गा अष्टोत्तर नामावली : Shri Durga Ashtottara Namavali

Shri Durga Ashtottara Namavali : श्री दुर्गा अष्टोत्तर नामावली

दुर्गा, जीला दैवी माता देखील म्हटले जाते, स्वार्थ, मत्सर, पूर्वग्रह, द्वेष, क्रोध आणि अहंकार यासारख्या वाईट शक्तींचा नाश करून मानवजातीचे वाईट आणि दुःखापासून रक्षण करते.

दुर्गा याचा शब्दशः अर्थ दुर्गम आणि दुर्गम देवी आहे.

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली , श्री दुर्गा देवीच्या 108 नावांचा जप आहे.

या नावांचे वर्णन करताना शिवाने सांगितले आहे की, या 108 नावांनी दुर्गा किंवा सती संबोधले तर आईची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते.

|| श्री गणेशाय नमः ||

 1. ॐ सती नमः |
 2. ॐ साध्वी नमः |
 3. ॐ भवप्रीता नमः |
 4. ॐ भवानी नमः |
 5. ॐ भवमोचनी नमः |
 6. ॐ आर्या नमः |
 7. ॐ जाया नमः |
 8. ॐ आधा नमः |
 9. ॐ त्रिनेत्रा नमः |
 10. ॐ दुर्गा नमः |
 11. ॐ शूलधारिणी नमः |
 12. ॐ पिनाक धारिणी नमः |
 13. ॐ चित्रा नमः |
 14.  ॐ चंद्रघंटा नमः |
 15. ॐ महातपा नमः |
 16. ॐ मनः नमः |
 17. ॐ बुद्धि नमः |
 18. ॐ अहंकारा नमः |
 19. ॐ चित्तरूपा नमः |
 20. ॐ चिता नमः |
 21. ॐ चिति नमः |
 22.  ॐ सर्वमन्त्रमयी नमः |
 23. ॐ सत्ता नमः |
 24. ॐ सत्यानंद स्वरूपिणी नमः |
 25. ॐ अनंता नमः |
 26.  ॐ भाविनी नमः |
 27. ॐ भाव्या नमः |
 28. ॐ भव्या नमः |
 29. ॐ अभव्या नमः |
 30. ॐ सदगति नमः |
 31. ॐ शाम्भवी नमः |
 32. ॐ देवमाता नमः |
 33.  ॐ चिंता नमः |
 34. ॐ रत्नप्रिया नमः |
 35. ॐ सर्वविद्या नमः |
 36. ॐ दक्षकन्या नमः |
 37. ॐ दक्षयज्ञविनाशिनी नमः |
 38. ॐ अपर्णा नमः |
 39. ॐ अनेकवर्णा नमः |
 40. ॐ पाटला नमः |
 41. ॐ पाटलावती नमः |
 42. ॐ पट्टाम्बरपरिधाना नमः |
 43. ॐ कलमंजीर रंजिनी नमः |
 44. ॐ अमेय विक्रमा नमः |
 45. ॐ क्रूरा नमः |
 46. ॐ सुंदरी नमः |
 47. ॐ सुरसुन्दरी नमः |
 48. ॐ वनदुर्गा नमः |
 49. ॐ मातंगी नमः |
 50. ॐ मतंगमुनिपूजिता नमः |
 51. ॐ ब्राह्मी नमः |
 52. ॐ माहेश्वरी नमः |
 53. ॐ ऐन्द्री नमः |
 54. ॐ कौमारी नमः |
 55. ॐ वैष्णवी नमः |
 56. ॐ चामुण्डा नमः |
 57. ॐ वाराही नमः |
 58. ॐ लक्ष्मी नमः |
 59. ॐ पुरुषाकृति नमः |
 60. ॐ विमला नमः |
 61. ॐ उत्कर्षिणी नमः |
 62. ॐ ज्ञाना नमः |
 63. ॐ क्रिया नमः |
 64. ॐ नित्या नमः |
 65. ॐ बुद्धिदा नमः |
 66. ॐ बहुला नमः |
 67. ॐ बहुलप्रेमा नमः |
 68. ॐ सर्ववाहनवाहना नमः |
 69. ॐ निशुम्भशुम्भहननी नमः |
 70. ॐ महिषासुरमर्दिनि नमः |
 71. ॐ मधुकैटभहन्त्री नमः |
 72. ॐ चण्डमुण्डविनाशिनि नमः |
 73. ॐ सर्वअसुरविनाशिनी नमः |
 74. ॐ सर्वदानवघातिनी नमः |
 75. ॐ सत्या नमः |
 76. ॐ सर्वास्त्रधारिणी नमः |
 77. ॐ अनेकशस्त्रहस्ता नमः |
 78. ॐ अनेकास्त्रधारिणी नमः |
 79. ॐ कुमारी नमः |
 80. ॐ एक कन्या नमः |
 81. ॐ कैशोरी नमः |
 82. ॐ युवती नमः |
 83. ॐ यति नमः |
 84. ॐ अप्रौढ़ा नमः |
 85. ॐ प्रोढ़ा नमः |
 86. ॐ वृद्धमाता नमः |
 87. ॐ बलप्रदा नमः |
 88. ॐ महोदरी नमः |
 89. ॐ मुक्तकेशी नमः |
 90. ॐ घोररूपा नमः |
 91. ॐ महाबला नमः |
 92. ॐ अग्निज्वाला नमः |
 93. ॐ रौद्रमुखी नमः |
 94. ॐ कालरात्रि नमः |
 95. ॐ तपस्विनी नमः |
 96. ॐ नारायणी नमः |
 97. ॐ भद्रकाली नमः |
 98. ॐ विष्णुमाया नमः |
 99.  ॐ जलोदरी नमः |
 100. ॐ शिवदूती नमः |
 101. ॐ कराली नमः |
 102. ॐ अनंता नमः |
 103. ॐ परमेश्वरी नमः |
 104. ॐ कात्यायनी नमः |
 105. ॐ सावित्री नमः |
 106. ॐ प्रत्यक्षा नमः |
 107. ॐ ब्रह्मावादिनी नमः |
 108. ॐ सर्वशास्त्रमय नमः |
  श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्
The Clownfish Rain Coat for Men Waterproof for Bike with Hood Raincoat for Men. Set of Top and Bottom Packed in a Storage Bag Indus Pro Series

Leave a Reply