श्री गणेश अष्टोत्तर नामावली : Ganpati Namavali
श्री गणेश अष्टोत्तर नामावली : Ganpati Namavali

श्री गणेश अष्टोत्तर नामावली : Ganpati Namavali

Ganpati Namavali : श्री गणेश अष्टोत्तर नामावली

Ganpati Namavali

भगवान गणेशाचे पिता शिव यांनी त्यांना आशीर्वाद दिला की, पूजेत सर्वांत आधी गणपतीची नावे स्मरण केले जाईल.

गणेशाची एकूण 108 नावे आहेत, ज्याला गणेश अष्टोत्तर नामावली म्हणतात.

गणपतीची 108 नावे :

 1. ॐ गजाननाय नमः ।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।
 3. ॐ विघ्नराजाय नमः ।
 4. ॐविनायकाय नमः ।
 5. ॐ द्विमातुराय नमः ।
 6. ॐ द्विमुखाय नमः ।
 7. ॐ प्रमुखाय नमः ।
 8. ॐ सुमुखाय नमः ।
 9. ॐ कृतिने नमः ।
 10. ॐ सुप्रदीपाय नमः ।
 11. ॐ सुखनिधये नमः ।
 12. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 13. ॐ सुरारिघ्नाय नमः ।
 14. ॐ महागणपतये नमः ।
 15. ॐ मन्याय नमः ।
 16. ॐ महाकालाय नमः ।
 17. ॐमहाबलाय नमः ।
 18. ॐ हेरंबाय नमः ।
 19. ॐ लंबजथाराय नमः ।
 20. ॐ हस्वग्रीवाय नमः ।
 21. ॐ महोदराय नमः ।
 22. ॐ महावीराय नमः ।
 23. ॐ मंत्रीने नमः ।
 24. ॐ मंगलस्वरूपाय नमः |
 25. ॐ प्रमोदया नमः ।
 26. ॐ प्रधानाय नमः ।
 27. ॐ प्रज्ञाय नमः ।
 28. ॐ विघ्नत्रिये नमः ।
 29. ॐ विघ्नहंत्रे नमः ।
 30. ॐ विश्वनेत्रय नमः ।
 31. ॐ विराटपतये नमः ।
 32. ॐ श्रीपतये नमः ।
 33. ॐ वाक्पतये नमः ।
 34. ॐ शृंगारिने नमः ।
 35. ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।
 36. ॐ शिवप्रियाय नमः ।
 37. ॐ शीघ्रकारिने नमः ।
 38. ॐ सास्वताय नमः ।
 39. ॐ बलाय नमः ।
 40. ॐ बालोहिताय नमः ।
 41. ॐ भवात्मजय नमः ।
 42. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
 43. ॐ पुष्ने नमः ।
 44. ॐ पुष्करोचित नमः ।
 45. ॐ अग्रगण्य नमः ।
 46. ॐ अग्रपूज्याय नमः ।
 47. ॐ अग्रगमिने नमः ।
 48. ॐ मंत्रकृतये नमः ।
 49. ॐ चामिकाराप्रभाय नमः ।
 50. ॐ सर्वाय नमः ।
 51. ॐ सर्वोपश्याय नमः ।
 52. ॐ सर्वकर्त्रे नमः ।
 53. ॐ ओम सर्वनेत्राय नमः ।
 54. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।
 55. ॐ सर्वसिद्धाय नमः ।
 56. ॐ पंचहस्ताय नमः ।
 57. ॐ पार्वतीनादनाय नमः ।
 58. ॐ प्रभावे नमः ।
 59. ॐ कुमारगुरवे नमः ।
 60. ॐ अक्षय्य नमः ।
 61. ॐ कुंजरासुरभंजनाय नमः ।
 62. ॐ प्रमोदप्तनयनाय नमः ।
 63. ॐ मोदकप्रिया नमः ।
 64. ॐ कांतिमे नमः ।
 65. ॐ धृतिमे नमः ।
 66. ॐ कामिने नमः ।
 67. ॐ कविधाप्रियाय नमः ।
 68. ॐ ब्रह्मचारिने नमः ।
 69. ॐ ब्रह्मरूपिने नमः ।
 70. ॐ ब्रह्मविद्याधिपाय नमः ।
 71. ॐ जिष्णवे नमः ।
 72. ॐ दिव्यांगाय नमः ।
 73. ॐ मणिकिन्किनिमेखलाय नमः ।
 74. ॐ समस्तादिवताय नमः ।
 75. ॐ सहिष्णवे नमः ।
 76. ॐ सतोद्दिताय नमः ।
 77. ॐ विघातकारिने नमः ।
 78. ॐ विश्वद्रुषे नमः ।
 79. ॐ विश्वरक्षाकृते नमः ।
 80. ॐ कल्याणगुरवे नमः ।
 81. ॐ उन्मतवेशाय नमः ।
 82. ॐ अवराजिते नमः ।
 83. ॐ समस्तजगधधाराय नमः ।
 84. ॐ सर्वेश्वराय नमः ।
 85. ॐ अक्रांतचिडाकच्युतप्रभावे नमः ।
 86. ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः ।
 87. ॐ विष्णुप्रियाय नमः ।
 88. ॐ भक्तजीविताय नमः ।
 89. ॐ जितमनमाध्याय नमः ।
 90. ॐ ईश्वर्यकारणाय नमः ।
 91. ॐ जयसे नमः ।
 92. ॐ यक्षकिन्नरसेविताय नमः ।
 93. ॐ गंगासुताय नमः ।
 94. ॐ गणाधीशाय नमः ।
 95. ॐ गंभीरनिनादया नमः ।
 96. ॐ वाटावे नमः।
 97. ॐ अभिष्टवरदाय नमः।
 98. ॐ ज्योतिषे नमः ।
 99. ॐ भक्तनिधये नमः ।
 100. ॐ भावगम्य नमः ।
 101. ॐ मंगलप्रदाय नमः ।
 102. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
 103. ॐ अप्रकृतपराक्रमाय नमः ।
 104. ॐ सत्यधर्मिने नमः ।
 105. ॐ सख्ये नमः ।
 106. ॐ सरसंभुनिधये नमः ।
 107. ॐ महेशाय नमः ।
 108. ॐ मदोत्कटाय नमः ।

॥ इति श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Zouk Women’s Office Bag (multicolour)

Leave a Reply