श्री स्वामी समर्थ माला मंत्र :Shri Swami Samarth Mala Mantra
श्री स्वामी समर्थ मालामंत्र : Shri Swami Samarth Mala Mantra

श्री स्वामी समर्थ माला मंत्र :Shri Swami Samarth Mala Mantra

श्री स्वामी समर्थ माला मंत्र

॥ श्रीगणेशाय नम: ॥

जगदंबिका म्हणे । मालामंत्र नारायणे ।
कथिला जो जगत्कारणे । तो हा सर्वोत्तम असे ॥

ॐ नमो नमो भगवंता । नमोजी श्री स्वामी समर्था ।
स्मरणगामी दत्तनाथा । योगीमुनिजनवंदिता ॥

चिदानंदात्मकात्र्यंबका । विश्वेश्वरा विश्वधारका ।
बालोन्मत्ता पिशाच्चवेषा । महायोगीश्वरा परमहंसा ॥

चित् चैतन्या चिरंतना | अवधूता निरंजना |
जगदाधारा सुदर्शना | सुखधामा सनातना ||

सकलकामप्रदायका | सकलदुरितदाहका |
सकल संचित कर्महरा | सकल संकट विदारा ||

ॐ भवबंधमोचना | ॐ श्री परम ऐश्वर्यघना |
ॐ स्वां स्वहितधर्मचालका | ॐ मां नित्यदायका ||

ॐ संसारचक्र छेदका | ॐ मां महाज्ञानप्रदायका |
ओमर्थं महावैराग्य-साधका | ॐ नं नरजन्मसार्थका ||

ॐ मां महाभयनिवारका | ॐ भक्तजनहृदयनिवासा |
परकृत्या थोपव थोपव | परमंत्रा शांतव शांतव ||

परयंत्रा विखर विखर | ग्रहभूतादिपिशाच्च पीडा हर हर |
दारिद्र्यदु:खा घालव घालव | सुखशांती फुलव फुलव ||

आपदा विपदा मालव मालव | गृहदोष वास्तुदोष |
पितृदोष सर्पदोषादि | सर्वदोषा विरव विरव ||

अहंकारा नासव नासव | मन चित्तबुद्धी स्थिरव स्थिरव |
नमोजी नमो देव महादेव | देवाधिदेव श्री अक्कलकोट
स्वामी समर्थ गुरुदेव ||
नमो नमो नमो नमः || ( सप्तशते सिद्धि: ) ||

॥ हरि ॐ ॥

या माला मंत्रात बीजमंत्र असल्याने काना मात्रेतही फरक न करता, रोज सकाळी आंघोळीनंतर किंवा दिवसभरात केव्हाही शुचिर्भुतपणे, श्रध्देने ११ वेळा म्हणावा..

या मंत्रजपात नियमितता, श्रध्दा हवी. आणि स्वामींच्या अदुभुत लिलेवर प्रचंड विश्वासही हवा…..

तुमच्या परिचयातील स्वामी भक्तांनाही हा मालामंत्र अवश्य द्यावा ही विनंती..

Bhagavad Gita As It Is – Marathi Hardcover

Shri Swami Samarth Mala Mantra in English

Shri Swami Samarth Mala Mantra

Leave a Reply